Cenník upratovanie domácností
Jednorázové a pravidelné upratovanie bytov a rodinných domov  

 

Cenník upratovanie firiem
Jednorázové a pravidelné upratovanie kancelárií, obchodných priestorov, kaviarní a pod.

     

 

* Všetky ceny budú stanovené po kontrole, cena závisí od veľkosti znečistenia povrchu.

* Konečná cena sa určí po kontrole a dohode.        

* Faktúru za poskytnuté služby vystavujeme mesačne.                                          

Kontakt

Arnold Ponesz, n.o. EPIC
Panenská 29
811 03
Bratislava

+421 911 221 266
+421 (0) 2 5910 4280Ponuka služieb

=> upratovanie domácností
=> upratovanie kancelárií
=> umývanie okien
=> služby na požiadanie

Služba vznikla ako projekt ročného štúdia na Sokratovom inštitúte. V roku 2016 nás podporil Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis.